Bugun...
17-04-2018 13:35:00 büyüt küçült

Av.Sedef KOCAKAPLAN

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİNDE YAŞANAN SABIKA PROBLEMİNE DAİR SON DURUM

Değerli Okurlar;

Bilindiği üzere yakın bir zamanda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan işçilerin daimi kadroya alınması amacına yönelik olarak düzenlemeler yapılmış; bu düzenleme, ülke geneli gerek medyada gerekse de çalışma hayatında ciddi bir yankı uyandırmıştır. Bu doğrultuda, taşeron işçilerin yıllardır uğramış olduğu haksızlıklara son vermek amacıyla yapılan İlgili düzenlemeye istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliğine göre taşeron işçiler 2 Ocak-11 Ocak 2018 tarihleri arasında kadroya geçiş başvurularını gerçekleştirdiler. Ancak ilgili koşulları taşımadıkları gerekçesi ile başvuruların ciddi bir kısmı ret kararı ile geri dönerek olumsuz sonuçlandı.

Resmi Gazetede yer alan 1Ocak 2018 Tarih ve 30288 Sayılı tebliğ ile kadroya geçiş düzenlemesinden faydalanabilecek işçilere dair gerekli koşullar açık bir şekilde düzenleme altına alınmıştır. Bu düzenlemeler kısıtlama olarak da adlandırılabilecek bir takım şartları içermektedir. İlgili tebliğin eski hükümlüleri kapsam alanına alan “Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendine göre, kadroya geçişten faydalanmak isteyen işçilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Bu durumda:

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, – Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, – Zimmet, – İrtikâp, – Rüşvet, – Hırsızlık, – Dolandırıcılık, – Sahtecilik, – Güveni kötüye kullanma, – Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, – Edimin ifasına fesat karıştırma, –Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

Hükümlü olanlar devlet memuru olamadıkları için, tebliğ uyarınca kadroya geçiş hakkından da faydalanamamışlardır. Dolayısı ile yukarıda belirtilen suçlardan mahkûmiyeti bulunanlar sürekli işçi kadrolarına alınmamış; başvurularına dair ret kararları verilmiştir. Binlerce işçiyi kadroya geçiş hakkından mahrum eden ve çalışma hayatına taşeron olarak yıllarını veren çalışanların önünü tıkayan bu düzenleme; doğurduğu hakkaniyetsiz sonuçlar ve Anayasamızın “ Çalışma Ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. Maddesinde düzenlenen, “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” Hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebi ile büyük bir kesim tarafından sıklıkla itirazlara konu olmuştur.

Gerek yapılan itirazlar gerekse de mevcut mağduriyetlerin gündeme getirilmesi neticesinde, hükümlülere dair bu tebliğ maddesi hususunda geri adım atılmış ve ilgili madde hükmü esnetilerek, 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete ile yeniden duyuruya çıkarılmıştır. İlgili değişikliği belirten yönetmelik uyarınca, yukarıda belirtilen suçlardan ötürü sabıka kaydı bulunan işçilerin önlerindeki engel büyük ölçüde kaldırılmıştır. Yapılan değişikliğe göre artık;

Eski hükümlü sıfatıyla affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler taşeron sürecinde kadrodan faydalanabileceklerdir.

Özet geçecek olursak, yeni düzenlemeye göre;

> Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olan ve bu nedenle sabıkalarında kayıt bulunan kişiler; haklarında af uygulanmış olsa dahi kadroya geçiş hakkından faydalanamayacaklardır.

 

> Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler ise durumun aksine; kadroya geçiş hakkından herhangi bir sorun yaşanmaksızın faydalanabileceklerdir.

 

Anayasal bir hak olan Çalışma Hürriyetinin icrasına yönelik gerçekleştirilen ve aynı zamanda binlerce kişinin mağduriyetini ortadan kaldıran bu yeni düzenlemenin tüm taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Esen Kalın..

Bu haber 912 defa okunmuştur.
MAKALE YORUMLARI
haber arşivi
ANKETİMİZE KATILIN

Sitemizde Görmek İstediğiniz Haberler Nelerdiren

Yerel Haberler
Ulusal Haberler
Spor Haberleri
Köşe Yazıları
Ekonomi
Güncel
video Haber
foto Haber

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ
http://www.google.com/analytics