Bugun...
04-02-2018 00:17:00 büyüt küçült

Av.Sedef KOCAKAPLAN

EVLİLİKLERDE ALDATMA OLGUSU VE “AF”

Sevgili okurlar;

Günümüzde artan boşanma oranları çeşitli boşanma nedenlerini de beraberinde getirmekte; teknolojinin ivme kazanması ile bu nedenler bir hayli çeşitlilik göstermektedir. Tüm bu çeşitliliğe karşın Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenen boşanma nedenleri ise genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Kısaca değinecek olursak:

Özel boşanma nedenleri; zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme,terk ve akıl hastalığı olarak düzenlenmiştir. Genel boşanma nedenleri ise özel nedenler dışında yer alan; tek bir çatı altında toplanamayan ve taraflar için evlilik birliğini çekilmez hale getiren her türlü neden olarak sayılabilir. Örneğin; “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” boşanma davalarına en çok konu olan genel bir boşanma sebebidir. Eşe iftira atılması, eşin ihtiyaçlarının karşılanmaması, alkol almak, eşe hakaret etmek, kişisel temizliğe dikkat etmemek ve hatta yıkanmamak, kayınvalide ve kayınpederin eşe kötü davranmasına engel olmamak, eş ile ilişkiden kaçınmak ve bunlar gibi diğer sayısız nedenler genel kapsamda değerlendirilmektedir. Genel nedenlerle boşanma davası açılabilmesi için; bu nedenlerin ortak yaşamı “çekilmez bir hale” getirmiş olması ve bunun davacı tarafça ispat edilmesi gerekmektedir. Bu yazımızda özel nedenler arasında sayılan ve aldatma davranışının bir alt kategorisini oluşturan “Zina” olgusunu ele alacağız.

Zina; evlilik birliği devam eden eşlerden birinin bir başkası ile cinsi münasebette bulunması manasını taşımaktadır. Türk Medeni Kanunu özel bir boşanma nedeni olarak zina düzenlemesine yer verirken kelimenin asli manasından uzaklaşmamış ve bu nedene dayalı olarak boşanma davası açılmasını; cinsi münasebetin gerçekleşmiş olması koşuluna bağlamıştır. Buradan çıkan anlam şudur; eşlerden biri, bir başkası ile sadece görüşüyor ve birlikte vakit geçiriyor ise bu durum sadakat yükümlülüğüne aykırı olsa dahi zina sayılmamaktadır.  Ancak bu halde de dava açılması mümkün olup; bu defa boşanma talebinin gerekçesi “haysiyetsiz yaşam sürme” yahut “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedenlerine dayandırılabilecektir. 

Zina durumunda, aldatılan eşin eylemi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıllık süre içerisinde dava açması gerekmektedir. Bu süreler geçtikten sonra, zinaya dayalı olarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Örneğin; eşlerden biri 01.01.2015 tarihinde zina eyleminde bulunmuş ise; diğer eşin en geç 01.07.2015 tarihinde bu nedene dayalı olarak dava açması gerekmektedir. Aksi takdirde dava açma hakkı söz konusu olmayacaktır. Aldatılan eş bu durumu 3 yıl sonra öğrenmiş ise; 6 aylık süre öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Ancak eş zinayı, bu eylemin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra öğrendiği takdirde artık bu sebeple dava açma hakkına sahip olamayacaktır.  Zira kanunda belirtilen süreler hak düşürücü sürelerdir ve bu sürelerin kaçırılması dava açma hakkının yitirilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Kanunda bu özel boşanma nedenine yer verilirken, af durumu da hususi olarak düzenlenmiştir. Kanun düzenlemesine göre aldatılan eş, diğer eşi affetmiş yahut affettiğini gösterecek bir tutum ve davranış sergilemiş ise bundan sonra aldatmaya dayalı olarak boşanma davası açma hakkı kalmayacaktır. Zira af; yapılan eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmasa dahi dava edilebilir niteliğini kaldıran bir nedendir. Aldatılan eş, aldatma olgusundan sonra birlikte yaşamaya devam ediyorsa, evlilik birliğinin devamını gösteren ortak programlar yapıyor ve ortak kararlar alıyorsa, evlilik birliğini devam ettirmek istediğini gösterecek tutum ve davranışlar sergiliyor ise, aldatan tarafa hoşgörü içerisinde davranıyorsa ve mutat bir ortak yaşam profili sürdürüyorsa af iradesi örtülü/kapalı olarak gerçekleşmiş sayılmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere af iradesinin açık bir şekilde ve sözlü olarak ortaya konulması gerekmemekte olup; eylemler de tek başına yeterli olabilmektedir.

Haftaya görüşmek dileği ile, sevgiyle kalın..

Bu haber 1178 defa okunmuştur.
MAKALE YORUMLARI
haber arşivi
ANKETİMİZE KATILIN

Sitemizde Görmek İstediğiniz Haberler Nelerdiren

Yerel Haberler
Ulusal Haberler
Spor Haberleri
Köşe Yazıları
Ekonomi
Güncel
video Haber
foto Haber

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ
http://www.google.com/analytics