Bugun...
03-08-2018 10:46:00 büyüt küçült
ENGEL “SİZ” BİR YAŞAM İÇİN…

ENGEL “SİZ” BİR YAŞAM İÇİN…

Tatvan Destek Özel Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ecvet Özkan ağırladığı gazete 13 çalışanlarını yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Tatvan Destek Özel Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ecvet Özkan, “Kurumumuz 21.12.2009 tarihinde Eğitim ve Öğretime açılmıştır, Şu anki adresinde Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. Okulumuz bünyesinde.10 Bireysel Derslik. 1 Fizyoterapi salonu, 3 Grup eğitim Odası, 1 adet psikolog ve rehber odası, 1 adet oyun odası, 1 Müdür Odası, 1 Kurucu Odası, 1 Arşiv, 1 Öğretmenler Odası, 1 BEP Kurulu Odası, 1 Görüşme Odası,1 veli bekleme salonu, daha ismini sayamadığımız eğitim alanları mevcuttur. Hizmetlerimizden bazıları ; Zihinsel engelliler destek eğitim programı, Bedensel engelliler destek eğitim programı, İşitme engelliler destek eğitim programı, (otizm), Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı verildiğini söyledi.

Engellilere yönelik hedeflerinin olduklarını ifade eden Özkan,” Kuruluşumuzun öncelikli hedefi zihinsel ve fiziksel performansı yaşıtlarına göre geri olan bireylere kendi kendilerine yetebilecek duruma gelebilmeleri ve topluma uyum sağlamaları için hizmet vermektir. Merkezimiz 0–21 yaş ve üzeri zihinsel engelli çocukları fiziksel, konuşma, uyum ve davranış problemleri açısından değerlendirip, zihinsel performanstaki geriliğe bağlı olarak ortaya çıkan davranış ve konuşma bozukluklarını gidermeye dönük hazırlanmış bireysel ve grup eğitim programlarını hayata geçirmektir.  Çocuktaki alıcı ve ifade edici dili geliştirmek bireyi söyleneni anlama ve kendini ifade edebilir hale getirmek. Öz bakım becerileri öncelikli olmak şartıyla engelli bireyin zihinsel performansı yaşı göz önüne alınarak bağımsız veya yarı bağımlı olarak kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma getirmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Yapılan programda çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılaması ön planda düşünülerek düzenleme yapılır. Standart eğitim programları ile okuma–yazma öğrenmekte güçlük çeken çocuklara okuma–yazma eğitimi vermektir. Amaç sosyal ve entelektüel gelişimi normal olduğu halde akademik beceri kazanmada sürekli ve belirgin bir şekilde yaşıtlarından geri kalan bireylere okuma–yazma becerisi kazandırmaktır.

      Hazırlanan programlar yalnızca kurumda hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarının kurum içinde uygulanmasından ibaret değildir. Günlük hayatta bireyin karşılaşabileceği problemleri ev ,okul ve rehabilitasyon merkezi dışında nasıl halletmesi gerektiğini öğrenmesi önceliği olan hedeflerdendir. Bağımsız yaşam aktiviteleri bizzat görevli personel, gözlemi, model oluşturması sureti ile yaparak, yaşatılarak engelli bireye kazandırılır. Kurumdan–eve, evden–kuruma kendi başına gelebilme, alış–veriş yapabilme, sosyal aktivitelere teşvik, sürekli yapılan çalışmalardandır.

Özel eğitim, özür ve özellikleri nedeni ile gelişim ve eğitim gereksinimlerini normal süreçlerle karşılanamayacak kadar farklılık gösteren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş özel yapı ve işleyişe sahip bir ihtisas alanıdır. Özürlü bireyle ilgili hedef saptarken toplumun gereksinimleri uygulanacak programın konu alanlarının özellikleri eğitilecek bireylerin gelişim durumları ( biyolojik –kültürel–sosyal yapısı) ve eğitimin ihtiyaçlarının incelenmesi gerekir “ dedi.

Amaçlarının Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştirmek olduğunu belirten Özkan, “Başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişen,temel yaşam becerilerini geliştiren, hayata hazırlanmalarını sağlamak kurumumuzun hedefidir.

Özkan, ” Zihinsel engelliler ve otistik çocuklar için farklı bölümlerde farklı eğitimler veriliyor, tabi bu eğitimlerin hepsi farklı dallara ayrılıyor. Zihinsel engelliler için dil, konuşma ve öz bakım gibi durumlarda farklı alanlarda eğitim verdiklerini “ belirtti.

Eğitimcilerle ilgili şunları dile getiren Özkan” Eğitim merkezimizde yaş sınırı yok. Ama genel olarak 0 ile 20 yaş arası çalışıyoruz. Bay ve bayan hocalarımız var. Binamızın kontenjanı aynı saat içerisinde 35 öğrenci alabiliyor. Kontenjanla ilgili bir sıkıntımız yok. Genel olarak 2 dalda eğitimimiz var, bireysel eğitim ve kaynaştırma eğitimi. Bireysel eğitimde bir öğrenciye ayda 8 saat ders veriliyor, bu da haftada 2 saat demek.  Kaynaştırma eğitiminde ise hafta sonları olmak üzere bir öğrenciye 4 saat ders veriliyor, toplamda 12 saat ders veriliş oluyor. Kaynaştırma öğrencileri okula gidiyor, aynı zamanda rehabilitasyon merkezine geliyorlar. Tabi bütün öğrencilerde grup eğitimi yoktur ”dedi.

                “AİLESİZ BİR EĞİTİM TAM ANLAMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ”

Ailesiz bir eğitimin gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Özkan, ”  Aile desteği çok önemli çünkü zaman konusunda öğrencimiz bizim ile birlikte birkaç saat geçirirken geri kalan zamanını ailesi ile geçiriyor, Aileleri çocuklarının evdeki eğitimini devam ettirebiliyor ve bu çok iyi bir sonucu ortaya çıkarıyor. Çünkü çocuk eve gittiğinde o gün öğrendiklerini tekrarlamasa sonuç alınamıyor. Tabi biz de bunları kontrol altında tutuyoruz. Biz merkezimizde bulunan çocuklara haftada 2 saat eğitim veriyoruz, grupla beraber 3 saat oluyor. Öğrencilerimizin eğitiminin devamı konusunda gerek fiziksel, gerek zihinsel eğitim olarak da ailelere ihtiyacımız var. Biz bu işin altından tek başımıza kalkamayız, çünkü süremiz kısıtlı olduğunu “söyledi.

Ailelere yönelik hedeflerimiz de var. Merkezimizde Bireysel eğitim programının işlerliğini sağlıklı kılmak açısından program uygulama ve değerlendirme aşamasında ailenin sürece aktif katılımı sağlanmakta. Zihinsel engelli çocukların aile ve kardeşlerine aile destek çalışmaları çerçevesinde aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektir. Psikolojik yardımla ailenin engelli çocuğun kabulüne yardımcı olunmakta.· Merkezde uygulanan programların ev ortamında da bireysel programları destekler nitelikte uygulana bilmesi için aileye engelli bireyle evde çalışmasına dönük ev programları hazırlanmaktadır. Ev ziyaretleri ile engelli bireylerin yaşadığı ortam gözlenmekte hazırlanan ev programları ev ortamı da göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Engelli çocuğun babalarının da uygulanan programa aktif katılımını sağlamak. Gerek merkeze geliş gidiş, gerekse ev programının uygulanış aşamalarında babalara annelere yardımcı olmaya teşvik etmek için babalarla sürekli diyalog içine girilmektedir.  Meslek elemanları tarafından aileyi bilgilendirmeye yönelik sunumlar yapılmaktadır. Gerek çocukları gerekse ailenin karşılaşa bileceği problemlerle ilgili konularda bilgi verilerek benzer problemleri başka ailelerinde yaşadığını görmeleri sağlanarak aileler arası iletişim kurulmasına yardımcı olunur. Daha önce aynı aşamadan geçmiş ailelerin birbirlerine rehberlik yapması sağlanmaktadır.

 Merkeze devam eden çocukların ağız ve diş sağlığı için periyodik kontrollerin ve gereken tedavilerin yapılması konusunda aile ve çocuk yönlendirilmektedir.

Aile eğitim programları oluşturmak

 Psiko-sosyal destek gruplarının oluşturulması

 Aile–danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

Aile eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

 Merkezimizde Bireysel eğitim programının işlerliğini sağlıklı kılmak açısından program uygulama ve değerlendirme aşamasında ailenin sürece aktif katılımı sağlanmakta. Zihinsel engelli çocukların aile ve kardeşlerine aile destek çalışmaları çerçevesinde aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektir. Psikolojik yardımla ailenin engelli çocuğun kabulüne yardımcı olunmakta.· Merkezde uygulanan programların ev ortamında da bireysel programları destekler nitelikte uygulana bilmesi için aileye engelli bireyle evde çalışmasına dönük ev programları hazırlanmaktadır. Ev ziyaretleri ile engelli bireylerin yaşadığı ortam gözlenmekte hazırlanan ev programları ev ortamı da göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Engelli çocuğun babalarının da uygulanan programa aktif katılımını sağlamak. Gerek merkeze geliş gidiş, gerekse ev programının uygulanış aşamalarında babalara annelere yardımcı olmaya teşvik etmek için babalarla sürekli diyalog içine girilmektedir.  Meslek elemanları tarafından aileyi bilgilendirmeye yönelik sunumlar yapılmaktadır. Gerek çocukları gerekse ailenin karşılaşa bileceği problemlerle ilgili konularda bilgi verilerek benzer problemleri başka ailelerinde yaşadığını görmeleri sağlanarak aileler arası iletişim kurulmasına yardımcı olunur. Daha önce aynı aşamadan geçmiş ailelerin birbirlerine rehberlik yapması sağlanmaktadır “ diye belirtti.

 Sözlerine şu cümlelerle son veren Özkan, “ Eğitim kurumumuza şu anda yeterli destek veriliyor. Ayda 8 saat bireysel,  grup ile beraber toplam 12 saat ders veriliyor. Ama aileler özellikle otizmli çocuklar için bu eğitimin 30 saate çıkarılmasını talep ediyor. Tabii ki bu şekilde de kötü değil % 80 olarak yeterli geliyor ama ders saatleri arttırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çocuklar zaten buraya yaz tatili de dahil olmak üzere sürekli geliyor, bu yüzden çocuk sürekli gelip gittiğinde de sıkılıyor. Tedavisini ve derslerini burada gördükten sonra eve gittiğinde aileleri bunları tekrar ettirirse yeterli olacağını “ ifade etti.

 

 


Kaynak: Gazete13
Editör: Emel Özel, Betül Güneş Bozan, Süphiye Oruç, Rengin Güven, Aziz kalaç
Bu haber 2370 defa okunmuştur.
HABER YORUMLARI
haber arşivi
ANKETİMİZE KATILIN

Sitemizde Görmek İstediğiniz Haberler Nelerdiren

Yerel Haberler
Ulusal Haberler
Spor Haberleri
Köşe Yazıları
Ekonomi
Güncel
video Haber
foto Haber

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ
http://www.google.com/analytics